Føflekkreft

Føflekkreft (malignt melanom) oppstår i de aller fleste tilfeller i hud, men kan også oppstå i slimhinner (nese-, bihule-, munnhule-, kjønnsorgan- og tarmslimhinne), øye og i lymfeknuter.

Hos menn er de fleste tilfeller av føflekkreft lokalisert til overkropp (rygg og bryst).  Kvinner hadde tidligere flest tilfeller av føflekkreft på bena, men etter cirka år 2000 er overkropp den hyppigste lokalisasjon også hos dem.

Føflekkreft i slimhinne oppstår hyppigst i hode/hals-regionen. Den vanligste lokalisasjonen er i nesekaviteten. Uvealt malignt melanom er den vanligste ondartete svulsten i øyet.

 

Forekomst

I 2015 ble det registrert 2001 nye tilfeller av føflekkreft i hud i Norge, 1018 menn og 983 kvinner fikk diagnosen. Det er den nest hyppigste kreftformen i aldersgruppen 15–54 år og forekomsten er mer enn dobbelt så hyppig i Sør-Norge sammenliknet med Nord-Norge. Forekomsten av føflekkreft i Norge er blant de høyeste på verdensbasis. Den aldersjusterte insidensraten økte kraftig frem til cirka 1990, for deretter å være relativt stabil gjennom 1990-tallet. Etter cirka år 2000 ses en ny økning for begge kjønn. Forekomsten øker spesielt for aldersgruppen over 60 år og sterkere for menn enn for kvinner. Det synes å være  fallende forekomst i yngre aldersgrupper.

Det ble registrert 23 tilfeller av føflekkreft i  slimhinner i 2015, 5 menn og 18 kvinner. Forekomsten av føflekkreft i slimhinner og øyne er relativt stabilt.

 

Aldersspesifikk forekomst av føflekkreft i hud, 2011–2015.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av føflekkreft i hud, 1956–2015.
Kilde: Kreftregisteret