Føflekkreft

Føflekkreft (malignt melanom) oppstår i de aller fleste tilfeller i hud, men kan også oppstå i slimhinner (nese-, bihule-, munnhule-, kjønnsorgan- og tarmslimhinne), øye og i lymfeknuter.

Hos menn er de fleste tilfeller av føflekkreft lokalisert til overkropp (rygg og bryst). Kvinner hadde tidligere flest tilfeller av føflekkreft på bena, men i dag forekommer de like ofte på overkroppen.

Føflekkreft i slimhinne oppstår hyppigst i hode/hals-regionen. Den vanligste lokalisasjonen er i nesekaviteten. Uvealt malignt melanom er den vanligste ondartete svulsten i øyet.

 

Forekomst

Føflekkreft er den kreftformen som øker mest i Norge. Forekomsten av føflekkreft de siste 5 årene (2012-2016) sammenliknet med femårsperioden før (2007-2011) økte med 20 %. Kreftformen forekommer dobbelt så hyppig i Sør-Norge sammenliknet med Nord-Norge hos både menn og kvinner.

Norge er et av de land i verden med høyest forekomst av føflekkreft. I 2016 ble det registrert 2100 nye tilfeller av føflekkreft i hud i Norge, 1042 hos menn og 1058 hos kvinner. Forekomsten øker spesielt for aldersgruppen over 70 år og er høyere for menn enn for kvinner. For aldersgruppen 25-49 år er føflekkreft den nest hyppigste kreftformen i Norge. I 2015 døde 330 pasienter av føflekkreft i Norge.

Forekomsten av føflekkreft i slimhinner er relativt stabilt. I 2016 var det registrert 31 nye tilfeller  av føflekkreft i slimhinne, 16 menn og 15 kvinner.

Forekomsten av føflekkreft i øyet er også relativt stabil. I 2016 var det registrert 33 nye tilfeller der 18 tilfeller var hos menn og 15 hos kvinner.

 

Aldersspesifikk forekomst av føflekkreft i hud, 2011–2015.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av føflekkreft i hud, 1956–2015.
Kilde: Kreftregisteret