Overlevelse ved brystkreft

Pasienter med tidlige stadier av brystkreft har god prognose. Dersom sykdommen er begrenset til brystet er 5-års overlevelse for årene 2008-12  99,1 %, mot 26,6 % hvis det foreligger fjernspredning på diagnosetidspunktet. Ved utgangen av 2013 var det i Norge 41 224 kvinner med diagnosen brystkreft.

Det er kjent at brystkreftpasienter har en overdødelighet i mer enn 20 år etter at diagnosen er stillet. Ett år etter operasjon er 96,9 % i live. Etter 15 år er 75,7 % i live. Det siste tallet reflekterer den supplerende behandlingen som kom midt på 90-tallet. Man ser ennå ikke effekten av supplerende behandling av aromatasehemmere til postmenopausaletrastuzumab til HER2-positive eller bruken av taxaner.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med brystkreft, i prosent etter diagnosperiode 1976–2015.
Kilde: Kreftregisteret