Månedens video - Leverkreft

Velkommen til Kreftlex

Kreftlex er et oppslagsverk om kreft. Vi håper Kreftlex kan bli et viktig supplement og et hensiktsmessig verktøy i tillegg til øvrig pasientopplæring som formidles av pasientens behandlende lege eller annet helsepersonell.

Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-grafikk, foto, tegninger og video.

Nyheter

07.04.2015

To nye informasjonskriv er lagt inn i Kreftlex. Det er "Spredning til skjelett" og "Truende tverrsnittlesjon ved spredning til skjelett - strengt sengeleie". Til prosedyrene

Til nyheter  >>>