Månedens video - Hudkreft

Velkommen til Kreftlex

Kreftlex er et oppslagsverk om kreft. Vi håper Kreftlex kan bli et viktig supplement og et hensiktsmessig verktøy i tillegg til øvrig pasientopplæring som formidles av pasientens behandlende lege eller annet helsepersonell.

Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-grafikk, foto, tegninger og video.

Nytt om brystkreft

03.03.2015

Fem artikler om strålebehandling av bryst er oppdatert.  Til nyheter

Til strålebehandling av bryst  >>>