Følg en pasient til strålebehandling

Velkommen til Kreftlex

Kreftlex er et oppslagsverk om kreft. Vi håper Kreftlex kan bli et viktig supplement og et hensiktsmessig verktøy i tillegg til øvrig pasientopplæring som formidles av pasientens behandlende lege eller annet helsepersonell.

Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-grafikk, foto, tegninger og video.

Nytt

28.08.2015

Nå har vi laget "Slik bruker du kreftlex" som du finner under fanen "Om Kreftlex". Det er en brukermanual med gode tips og råd. Ta en titt  >>>

Til nyheter >>>