Velkommen til Kreftlex

Kreft er en sykdom som medfører store utfordringer for pasient og pårørende, og de får ofte et spesielt opplæringsbehov. Kreftlex er et nettsted skrevet spesielt for disse gruppene, og har blitt et viktig supplement og et hensiktsmessig verktøy i tillegg til øvrig pasientopplæring.

Økt kunnskap om egen sykdom vil også kunne bidra til at pasienten i større grad kan ta egne valg og være mer delaktig i vurderinger av behandling og oppfølging.

Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-grafikk, foto, tegninger og video.

Om kreft

05.01.2017

Under fanen "Om kreft", øverst til høyre på siden, finner du blant annet en video om "Kreftutvikling og spredning av kreftceller". Her har vi også samlet generell informasjon som er aktuelt for de fleste krefttyper.   >>>

Til nyheter >>>