Cellegiftbehandling

Velkommen til Kreftlex

Kreft er en sykdom som medfører store utfordringer for pasient og pårørende, og de får ofte et spesielt opplæringsbehov. Kreftlex er et nettsted skrevet spesielt for disse gruppene, og har blitt et viktig supplement og et hensiktsmessig verktøy i tillegg til øvrig pasientopplæring.

Økt kunnskap om egen sykdom vil også kunne bidra til at pasienten i større grad kan ta egne valg og være mer delaktig i vurderinger av behandling og oppfølging.

Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-grafikk, foto, tegninger og video.

Nye informasjonsskriv om medikamentell behandling for brystkreft

20.08.2018

To nye dokumenter om benresorpsjonshemmere er publisert under medikamentell behandling for krefttypen bryst.

1) Benresorpsjonshemmer (Zometa®, Xgeva®) ved skjelettmetastaser. >>>

2) Zoledronsyre (Zometa®) som tilleggsbehandling til postmenopausale brystkreftopererte kvinner som mottar adjuvant systemisk behandling. >>>