Strålebehandling

Velkommen til Kreftlex

Kreft er en sykdom som medfører store utfordringer for pasient og pårørende, og de får ofte et spesielt opplæringsbehov. Kreftlex er et nettsted skrevet spesielt for disse gruppene, og har blitt et viktig supplement og et hensiktsmessig verktøy i tillegg til øvrig pasientopplæring.

Økt kunnskap om egen sykdom vil også kunne bidra til at pasienten i større grad kan ta egne valg og være mer delaktig i vurderinger av behandling og oppfølging.

Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-grafikk, foto, tegninger og video.

Prostatakreft

09.11.2017 Rundt én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av sin levetid og krefttypen er i dag den hyppigste kreftform blant menn. Internasjonalt ligger Norge blant de land med høyest forekomst og dødelighet av kreft i prostata. Økningen i antall påviste krefttilfeller skyldes i all hovedsak introduksjonen av PSA-målinger på 1980-tallet og økende gjennomsnittlig levealder i befolkningen. Prostatakreft forekommer sjelden blant menn under 50 år. Det er fortsatt uklart hvorfor prostatakreft oppstår. Alder, arv, hormoner, kost, miljø og livsstil ser imidlertid ut til å være av betydning for utvikling av sykdommen. Les mer om prostatakreft >>>