Strålebehandling

Velkommen til Kreftlex

Kreft er en sykdom som medfører store utfordringer for pasient og pårørende, og de får ofte et spesielt opplæringsbehov. Kreftlex er et nettsted skrevet spesielt for disse gruppene, og har blitt et viktig supplement og et hensiktsmessig verktøy i tillegg til øvrig pasientopplæring.

Økt kunnskap om egen sykdom vil også kunne bidra til at pasienten i større grad kan ta egne valg og være mer delaktig i vurderinger av behandling og oppfølging.

Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-grafikk, foto, tegninger og video.

Behandling med kombinert immunterapi

11.01.2018

Nytt informasjonsskriv om kombinasjonsbehandling med nivolumab og ipilimumab er nå publisert. Både nivolumab og ipilimumab er godkjent i Norge for behandling av føflekkreft med spredning. Dersom man kombinerer disse to medikamentene har man i kliniske studier sett bedre resultater enn når de gis hver for seg. Les mer om behandlingen  >>>>