Månedens video - Tykk-og endetarmskreft

Velkommen til Kreftlex

Kreft er en sykdom som medfører store utfordringer for pasient og pårørende, og de får ofte et spesielt opplæringsbehov. Kreftlex er et nettsted skrevet spesielt for disse gruppene, og har blitt et viktig supplement og et hensiktsmessig verktøy i tillegg til øvrig pasientopplæring.

Økt kunnskap om egen sykdom vil også kunne bidra til at pasienten i større grad kan ta egne valg og være mer delaktig i vurderinger av behandling og oppfølging.

Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-grafikk, foto, tegninger og video.

Protonterapi

01.12.2017 Protonterapi skal nå etableres som behandlingsform i Norge. Dette er en form for strålebehandling hvor kreftsvulsten kan bestråles med stor nøyaktighet slik at stråledosen til friskt vev reduseres mest mulig. Les mer om protonterapi >>>